دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان سپید به مدیریت سرکارخانم سپیده سمنانی جعفرآبادی با اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از سال 1394 اقدام به فعالیت در زمینه صدور بلیط، اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان نموده است.