دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان سپید به مدیریت سرکارخانم سپیده سمنانی جعفرآبادی با اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از سال 1394 اقدام به فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان نموده است. 

استرداد وجه مربوط به تاخیر بیش از 2 ساعت و ابطال پرواز ظرف 72 ساعت کاری  و موارد دیگر ظرف 24 ساعت پس از پر کردن فرم استرداد و دریافت شماره پیگیری بدون احتساب ایام تعطیل انجام خواهد شد.